Trainingen

Professioneel vakmanschap

Professioneel Vakmanschap

Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”.

Professioneel vakmanschap is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze uitvoeren, waarbij zij zicht hebben voor het welzijn van deze medewerkers. Trikon geeft les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.

Persoonlijke Trainingen

Optreden in het publieke domein heeft alles met zekerheid te maken. Als je weet wat je mag, wat je kan en hoe je wilt optreden, kom je zeker over en zal je optreden met grote stappen vooruit gaan. Door de training van Trikon zal je deze zekerheid bereiken. Je leert op te treden op een een vakbekwame wijze.

Inleiding
Bij het optreden in het publieke domein komen alle trainingen van Trikon bij elkaar. Optreden in het publiek domein gaat over communicatie, fysieke en mentale weerbaarheid, het herkennen van situaties, wanneer mag je optreden en kan je optreden. Al deze zaken zijn van toepassing als je werkt binnen het publieke domein. Trikon geeft traingen welke in de praktijk zijn getest.

Wat brengt de training jou
Optreden in het publieke domein heeft alles met zekerheid te maken. Als je weet wat je mag, wat je kan en hoe je wilt optreden, kom je zeker over en zal je optreden met grote stappen vooruit gaan. Door de training van Trikon zal je deze zekerheid bereiken. Je leert op te treden op een een vakbekwame wijze.

Relevante vraagstukken
· Wat kunnen, het toepassen van mentale tools, betekenen voor de inzet van mijn team?
· Wat is het niveau van mijn eigen fysiek en mentale weerbaarheid?
· Welke tools zijn voor mij relevant in het versterken van mijn kracht?
· Hoe bereid ik mij fysiek en mentaal beter voor op een stressvolle situatie?
· Blijf ik functioneren onder stress?
· Welke technieken werken echt en zijn algemeen toepasbaar?
· Welke taak heb ik in het team?
· Hoe stem ik mijn communicatie wijze af op de doelgroep?
· Komt wat je zegt, ook overeen met wat je doet en wat je doet nog overeen met wat er door jou wordt gezegd?
· Middels welke gesprekstechnieken bereik ik mijn doel effectiever?
· Hoe kan ik beter worden in mijn (non) verbale communicatie?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Fysiek en mentale weerbaarheidstraining is voor die persoon die zichzelf verder wil versterken in het omgaan van moeilijke of stressvolle situaties, fysieke en mentale uitdagingen wil overwinnen of als groep elkaar wil versterken in hun kwaliteiten.

Inleiding
De methodes van Trikon zijn in de praktijk getest en zijn opgewassen tegen de acute en chronische stressoren die zich dagelijks aandienen. Om deze uitdagingen krachtiger te kunnen managen bieden wij een aantal tools aan die jouw persoonlijke kracht en weerbaarheid vergroten. De tools zijn praktisch toepasbaar en zijn in de dagelijkse praktijk uitgetest.
In deze training staat het bewust vergroten van zelfvertrouwen, eigen effectiviteit, ontplooiing van reeds aanwezige kwaliteiten en het vergroten van het gevoel van veiligheid centraal. De training heeft een opbouw waarin, middels oefeningen en scenariotrainingen, stapsgewijs de fysieke en mentale kracht van cursisten wordt versterkt.

Wat brengt de training jou
Fysiek en mentale weerbaarheidstraining is voor die persoon die zichzelf verder wil versterken in het omgaan van moeilijke of stressvolle situaties, fysieke en mentale uitdagingen wil overwinnen of als groep elkaar wil versterken in hun kwaliteiten.

Relevante vraagstukken
·
Wat kunnen, het toepassen van mentale tools, betekenen voor de inzet van mijn team?
· Wat is het niveau van mijn eigen fysiek en mentale weerbaarheid?
· Welke tools zijn voor mij relevant in het versterken van mijn kracht?
· Hoe bereid ik mij fysiek en mentaal beter voor op een stressvolle situatie?
· Blijf ik functioneren onder stress?
· Hoe wapen ik mijzelf beter tegen grensoverschrijdende situaties?
· Hoe kunnen wij de teamleden helpen om elkaar te bekrachtigen?
· Op welke wijze blijf ik effectief in kritische situaties?
· Hoe creëer ik orde in complexe en chaotische situaties?
· Hoe zal ik, of mijn team, reageren onder heftige acute stress?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis is, om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoeld om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De caches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Het leert je eenvoudige bruikbare technieken die ook werken in de praktijk. Door de eenvoud weet je ook deze toe te passen in een stressvolle situatie. Daarbij leert het je op te treden als team met een duidelijke rolverdeling.

Inleiding
J
e mond is je grootste wapen. Toch zijn er situaties waarin praten niet voldoende is. Van jou of je team wordt gevraagd om een persoon onder controle te brengen, zodat hij geen gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Door het ingrijpen ben je niet alleen meer verantwoordelijk voor de veiligheid van jezelf en omstanders, maar ben je ook verantwoordelijk voor het welzijn van de te controleren persoon. Hierbij is houdingsverstikking een reëel gevaar voor deze persoon. Hoe ga je hier als individu en als team mee om?
Onze trainers hebben ruime ervaring vanuit de praktijk en zorgen tijdens de training dat jij en je team de situatie de baas bent, waarbij je een persoon onder controle kan brengen zonder hem letsel toe te brengen.

Wat brengt de training jou
Het leert je eenvoudige bruikbare technieken die ook werken in de praktijk. Door de eenvoud weet je ook deze toe te passen in een stressvolle situatie. Daarbij leert het je op te treden als team met een duidelijke rolverdeling.

Relevante vraagstukken
· Welke technieken werken echt en zijn algemeen toepasbaar?
· Welke taak heb ik in het team?
· Welke sturing heeft het team in deze situatie nodig?
· Hoe reageer ik onder druk?
· Op welke wijze blijf ik effectief in kritische situaties?
· Hoe creëer ik orde in complexe en chaotische situaties?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Je leert op een andere manier kijken. Deze manier van observeren kan je op elk moment van de dag tijdens elke werkzaamheid toepassen. Tijdens werk op straat, achter een balie of tijdens een vergadering. De training predicitive profiling is op elk moment van de dag toepasbaar.

Inleiding
Het leren herkennen van afwijkend gedrag is een kunst op zich. Echter het valt aan te leren, als je maar leert kijken op een andere wijze. Dit anders leren kijken, leer je op de training predicitive profiling van Trikon. Leer het normgedrag het te waarnemen om vervolgens het afwijkende gedrag te signaleren en zelfs te manipuleren. Je constateert het afwijkende gedrag en weet er effectief mensen en middelen op in te zetten.

Wat brengt de training jou
Je leert op een andere manier kijken. Deze manier van observeren kan je op elk moment van de dag tijdens elke werkzaamheid toepassen. Tijdens werk op straat, achter een balie of tijdens een vergadering. De training predicitive profiling is op elk moment van de dag toepasbaar.

Relevante vraagstukken
· Wat is afwijkend gedrag?
· Hoe kan ik afwijkend gedrag herkennen?
· Op welke wijze manipuleer ik gedrag van mensen?
· Welke plekken en momenten zijn cruciaal in het waarnemen van afwijkend gedrag
· Als ik afwijkend gedrag heb gespot, hoe treedt ik dan op?
· Welke tools kan ik inzetten bij afwijkend gedrag

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Door de training sta je zekerder in je schoenen. Dit straal je in je optreden uit. Niet door een agressieve wijze van optreden, maar door een sociale, gewenste doortastende wijze van optreden, die zekerheid uitstraalt. Je hebt oog en zorg voor je collega’s, het team en de klanten.

Inleiding
Agressie komt bij elk beroep voor. Het zijn patiënten, cliënten, burgers op straat of mensen aan de balie in uw winkel. Overal komt agressie voor. Trikon heeft een training ontwikkeld om op een effectieve wijze om te leren gaan met agressie. Hoe handel je, wat doe je, wat moet je juist niet doen? Heb je oog en zorg voor je collega’s en je team? De training kan individueel gegeven worden of als training voor teams. Een voorbeeld van toepasbaarheid van deze training betreft het agressie interventie team / halteam binnen het stads-/gemeentehuis. Dit team treedt in geval van calamiteiten op. Hoe treedt je als team op en hoe doe je dit op een verantwoorde wijze zonder dat het personeel en je organisatie/ bedrijf in aanzien worden geschaad.

Wat brengt de training jou
Door de training sta je zekerder in je schoenen. Dit straal je in je optreden uit. Niet door een agressieve wijze van optreden, maar door een sociale, gewenste doortastende wijze van optreden, die zekerheid uitstraalt. Je hebt oog en zorg voor je collega’s, het team en de klanten.

Relevante vraagstukken
· Hoe bereid ik mij fysiek en mentaal beter voor op een stressvolle situatie?
· Blijf ik functioneren onder stress?
· Hoe wapen ik mijzelf beter tegen grensoverschrijdende situaties?
· Hoe kunnen wij de teamleden helpen om elkaar te bekrachtigen?
· Op welke wijze blijf ik effectief in kritische situaties?
· Hoe creëer ik orde in complexe en chaotische situaties?
· Welke technieken werken echt en zijn algemeen toepasbaar?
· Welke taak heb ik in het team?
· Welke sturing heeft het team in deze situatie nodig?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Tijdens de training “Effectief communiceren” word je geholpen in het verder versterken van reeds aanwezig zijnde vaardigheden. Je wordt bewust gemaakt van persoonlijke effectief in de communicatie, leert omgang met weerstand en wordt een betere gesprekspartner.

Inleiding
Goed kunnen communiceren is iemand slecht nieuws verkopen op zo’n manier, dat diegene er blij van wordt. Onze trainers hebben essentiële communicatie tools getest in de praktijk en brengen deze op zo’n wijze over dat ze voor iedereen toepasbaar zijn. Communiceren is iets wat we de hele dag door doen, maar toch ingewikkelder is dan het soms lijkt. In deze training worden de juiste methodieken en technieken behandelt die jouw communicatie skills verder kunnen versterken.

Wat brengt de training jou
Tijdens de training “Effectief communiceren” word je geholpen in het verder versterken van reeds aanwezig zijnde vaardigheden. Je wordt bewust gemaakt van persoonlijke effectief in de communicatie, leert omgang met weerstand en wordt een betere gesprekspartner.

Relevante vraagstukken
· Hoe stem ik mijn communicatie wijze af op de doelgroep?
· Komt wat je zegt, ook overeen met wat je doet en wat je doet nog overeen met wat er door jou wordt gezegd?
· Middels welke gesprekstechnieken bereik ik mijn doel effectiever?
· Hoe kan ik beter worden in mijn (non) verbale communicatie?
· Zijn wij echt eerlijk tegen elkaar en kunnen wij elkaar de waarheid vertellen?
· Wat is de invloed van cultuur en de omgeving op communicatie?
· Wat is de communicatie cultuur van ons bedrijf?
· Begrijp die ander mij echt wel?
· Middels welke gesprekstechnieken bereik ik mijn doel effectiever?
· Wat is de kracht van effectief communiceren?
· Hoe kan ik beter worden in mijn (non) verbale communicatie?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis is, om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoeld om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De caches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Je leert wat je juridisch kan en mag doen. Je leert hoe je jouw beslissingen en handelen kan verantwoorden achteraf. Tijdens het optreden in stressvolle situaties, is je aandacht bij de situatie en denk je niet meer na over mogelijke consequenties.

Inleiding
Wanneer jij of je team moeten acteren in het veiligheidsdomein, kun je voor stressvolle situaties komen te staan. Deze situaties vragen mogelijk acuut ingrijpen van jou of je team. Achteraf wordt er dan in alle ‘rust’ onderzocht of er correct is opgetreden. Wetgeving is hierbij niet altijd zwart/wit, wij zoeken ook de grijze gebieden op. Tijdens de training wordt de kennis geboden die benodigd is om de lastige vragen in de toetsing van het optreden te kunnen beantwoorden. Tijdens het ingrijpen wil je niet door twijfels gehinderd worden of het ingrijpen correct was. Deze vragen wil je voor zijn, zodat je zelfverzekerd kan acteren.
Tijdens de training verbinden de trainers de praktijkcasussen aan de juridische vraagstukken. Hierdoor ga je vol vertrouwen de casus in en is je gedachte ook bij jouw casus. Je hoeft niet meer na te denken over de mogelijke consequenties van jouw optreden.

Wat brengt de training jou
Je leert wat je juridisch kan en mag doen. Je leert hoe je jouw beslissingen en handelen kan verantwoorden achteraf. Tijdens het optreden in stressvolle situaties, is je aandacht bij de situatie en denk je niet meer na over mogelijke consequenties.

Relevante vraagstukken
·
       Kan ik en mag ik?
·       Hoe omschrijf ik mijn handelen achteraf?
·       Hoe verantwoord ik mijn beslissingen?
·       Welke andere mogelijkheden zijn om tot mijn doel te komen?
·       Voor de ‘ja, maar’ en de ‘wat als’, is zeker bij deze training ruimte.

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Team Trainingen

Je leert wat jij en je team aan de voorkant kunnen doen om beter te presteren onder druk. En je leert hoe je na de prestatie een situatie kan creëren waarin iedereen zich veilig uit kan spreken over het acteren van het team om zo tot de goede ontwikkelpunten te komen. Hierbij heb je oog voor zorg van je collega’s.

Inleiding
Elk team ervaart wel eens periodes van moeten presteren onder druk. Dit varieert van stressvolle werkomstandigheden, leven of dood situaties, maar ook het halen van een deadline of het voeren van een hectische vergadering. Hoe zorg je er nu voor dat jij en je team voorbereid zijn op deze situaties en dat iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is? En wanneer de prestatie is geleverd; hoe zorg je er dan voor dat je een situatie creëert dat iedereen zich veilig voelt om zijn gevoel en mening uit te spreken. Een situatie waarin iedereen echt eerlijk is tegen elkaar en positief kritisch feedback kan geven. Maar ook een situatie waarin men oog heeft voor elkaar en zichtbaar wordt welke collega er mogelijk nazorg nodig heeft. Door het creëren van deze situatie kan het team groeien en komen de goede evaluatie/ verbeterpunten naar voren welke meegenomen kunnen worden voor de toekomst.
Tijdens de training nemen de trainers je mee hoe je aan de voorkant, o.a met een gestructureerde briefing, de juiste mindset en werkhouding in je team kan krijgen. En ze je nemen je mee hoe je aan de achterkant een situatie kan creëren waarin iedereen zich uit weet te spreken. Hiervoor is er speciaal door Trikon een eigen debriefingscyclus ontwikkeld, welke in diverse settings toepasbaar is. Deze cyclus geeft je structuur en houvast.

Wat brengt de training jou
Je leert wat jij en je team aan de voorkant kunnen doen om beter te presteren onder druk. En je leert hoe je na de prestatie een situatie kan creëren waarin iedereen zich veilig uit kan spreken over het acteren van het team om zo tot de goede ontwikkelpunten te komen. Hierbij heb je oog voor zorg van je collega’s.

Relevante vraagstukken
· Hoe krijg ik de juiste focus en mindset in mijn team?
· Hoe brief ik mijn team?
· Hoe kan ik na een prestatie een setting creëren waarin iedereen zich veilig uit kan spreken?
· Hoe houd ik een goede debriefing?
· Zijn wij echt eerlijk tegen elkaar en kunnen wij elkaar de waarheid vertellen?
· Heb ik zorg voor mijn collega’s?
· Welke collega heeft er nazorg nodig?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Fysiek en mentale weerbaarheidstraining is voor die persoon die zichzelf verder wil versterken in het omgaan van moeilijke of stressvolle situaties, fysieke en mentale uitdagingen wil overwinnen of als groep elkaar wil versterken in hun kwaliteiten.

Inleiding
De methodes van Trikon zijn in de praktijk getest en zijn opgewassen tegen de acute en chronische stressoren die zich dagelijks aandienen. Om deze uitdagingen krachtiger te kunnen managen bieden wij een aantal tools aan die jouw persoonlijke kracht en weerbaarheid vergroten. De tools zijn praktisch toepasbaar en zijn in de dagelijkse praktijk uitgetest.
In deze training staat het bewust vergroten van zelfvertrouwen, eigen effectiviteit, ontplooiing van reeds aanwezige kwaliteiten en het vergroten van het gevoel van veiligheid centraal. De training heeft een opbouw waarin, middels oefeningen en scenariotrainingen, stapsgewijs de fysieke en mentale kracht van cursisten wordt versterkt.

Wat brengt de training jou
Fysiek en mentale weerbaarheidstraining is voor die persoon die zichzelf verder wil versterken in het omgaan van moeilijke of stressvolle situaties, fysieke en mentale uitdagingen wil overwinnen of als groep elkaar wil versterken in hun kwaliteiten.

Relevante vraagstukken
·
Wat kunnen, het toepassen van mentale tools, betekenen voor de inzet van mijn team?
· Wat is het niveau van mijn eigen fysiek en mentale weerbaarheid?
· Welke tools zijn voor mij relevant in het versterken van mijn kracht?
· Hoe bereid ik mij fysiek en mentaal beter voor op een stressvolle situatie?
· Blijf ik functioneren onder stress?
· Hoe wapen ik mijzelf beter tegen grensoverschrijdende situaties?
· Hoe kunnen wij de teamleden helpen om elkaar te bekrachtigen?
· Op welke wijze blijf ik effectief in kritische situaties?
· Hoe creëer ik orde in complexe en chaotische situaties?
· Hoe zal ik, of mijn team, reageren onder heftige acute stress?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis is, om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoeld om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De caches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Het leert je eenvoudige bruikbare technieken die ook werken in de praktijk. Door de eenvoud weet je ook deze toe te passen in een stressvolle situatie. Daarbij leert het je op te treden als team met een duidelijke rolverdeling.

Inleiding
J
e mond is je grootste wapen. Toch zijn er situaties waarin praten niet voldoende is. Van jou of je team wordt gevraagd om een persoon onder controle te brengen, zodat hij geen gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. Door het ingrijpen ben je niet alleen meer verantwoordelijk voor de veiligheid van jezelf en omstanders, maar ben je ook verantwoordelijk voor het welzijn van de te controleren persoon. Hierbij is houdingsverstikking een reëel gevaar voor deze persoon. Hoe ga je hier als individu en als team mee om?
Onze trainers hebben ruime ervaring vanuit de praktijk en zorgen tijdens de training dat jij en je team de situatie de baas bent, waarbij je een persoon onder controle kan brengen zonder hem letsel toe te brengen.

Wat brengt de training jou
Het leert je eenvoudige bruikbare technieken die ook werken in de praktijk. Door de eenvoud weet je ook deze toe te passen in een stressvolle situatie. Daarbij leert het je op te treden als team met een duidelijke rolverdeling.

Relevante vraagstukken
· Welke technieken werken echt en zijn algemeen toepasbaar?
· Welke taak heb ik in het team?
· Welke sturing heeft het team in deze situatie nodig?
· Hoe reageer ik onder druk?
· Op welke wijze blijf ik effectief in kritische situaties?
· Hoe creëer ik orde in complexe en chaotische situaties?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Je leert op een andere manier kijken. Deze manier van observeren kan je op elk moment van de dag tijdens elke werkzaamheid toepassen. Tijdens werk op straat, achter een balie of tijdens een vergadering. De training predicitive profiling is op elk moment van de dag toepasbaar.

Inleiding
Het leren herkennen van afwijkend gedrag is een kunst op zich. Echter het valt aan te leren, als je maar leert kijken op een andere wijze. Dit anders leren kijken, leer je op de training predicitive profiling van Trikon. Leer het normgedrag het te waarnemen om vervolgens het afwijkende gedrag te signaleren en zelfs te manipuleren. Je constateert het afwijkende gedrag en weet er effectief mensen en middelen op in te zetten.

Wat brengt de training jou
Je leert op een andere manier kijken. Deze manier van observeren kan je op elk moment van de dag tijdens elke werkzaamheid toepassen. Tijdens werk op straat, achter een balie of tijdens een vergadering. De training predicitive profiling is op elk moment van de dag toepasbaar.

Relevante vraagstukken
· Wat is afwijkend gedrag?
· Hoe kan ik afwijkend gedrag herkennen?
· Op welke wijze manipuleer ik gedrag van mensen?
· Welke plekken en momenten zijn cruciaal in het waarnemen van afwijkend gedrag
· Als ik afwijkend gedrag heb gespot, hoe treedt ik dan op?
· Welke tools kan ik inzetten bij afwijkend gedrag

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Door de training sta je zekerder in je schoenen. Dit straal je in je optreden uit. Niet door een agressieve wijze van optreden, maar door een sociale, gewenste doortastende wijze van optreden, die zekerheid uitstraalt. Je hebt oog en zorg voor je collega’s, het team en de klanten.

Inleiding
Elk team ervaart wel eens periodes van moeten presteren onder druk. Dit varieert van stressvolle werkomstandigheden, leven of dood situaties, maar ook het halen van een deadline of het voeren van een hectische vergadering. Hoe zorg je er nu voor dat jij en je team voorbereid zijn op deze situaties en dat iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is? En wanneer de prestatie is geleverd; hoe zorg je er dan voor dat je een situatie creëert dat iedereen zich veilig voelt om zijn gevoel en mening uit te spreken. Een situatie waarin iedereen echt eerlijk is tegen elkaar en positief kritisch feedback kan geven. Maar ook een situatie waarin men oog heeft voor elkaar en zichtbaar wordt welke collega er mogelijk nazorg nodig heeft. Door het creëren van deze situatie kan het team groeien en komen de goede evaluatie/ verbeterpunten naar voren welke meegenomen kunnen worden voor de toekomst.
Tijdens de training nemen de trainers je mee hoe je aan de voorkant, o.a met een gestructureerde briefing, de juiste mindset en werkhouding in je team kan krijgen. En ze je nemen je mee hoe je aan de achterkant een situatie kan creëren waarin iedereen zich uit weet te spreken. Hiervoor is er speciaal door Trikon een eigen debriefingscyclus ontwikkeld, welke in diverse settings toepasbaar is. Deze cyclus geeft je structuur en houvast.

Wat brengt de training jou
Je leert wat jij en je team aan de voorkant kunnen doen om beter te presteren onder druk. En je leert hoe je na de prestatie een situatie kan creëren waarin iedereen zich veilig uit kan spreken over het acteren van het team om zo tot de goede ontwikkelpunten te komen. Hierbij heb je oog voor zorg van je collega’s.

Relevante vraagstukken
· Hoe krijg ik de juiste focus en mindset in mijn team?
· Hoe brief ik mijn team?
· Hoe kan ik na een prestatie een setting creëren waarin iedereen zich veilig uit kan spreken?
· Hoe houd ik een goede debriefing?
· Zijn wij echt eerlijk tegen elkaar en kunnen wij elkaar de waarheid vertellen?
· Heb ik zorg voor mijn collega’s?
· Welke collega heeft er nazorg nodig?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Tijdens de training “Effectief communiceren” word je geholpen in het verder versterken van reeds aanwezig zijnde vaardigheden. Je wordt bewust gemaakt van persoonlijke effectief in de communicatie, leert omgang met weerstand en wordt een betere gesprekspartner.

Inleiding
Goed kunnen communiceren is iemand slecht nieuws verkopen op zo’n manier, dat diegene er blij van wordt. Onze trainers hebben essentiële communicatie tools getest in de praktijk en brengen deze op zo’n wijze over dat ze voor iedereen toepasbaar zijn. Communiceren is iets wat we de hele dag door doen, maar toch ingewikkelder is dan het soms lijkt. In deze training worden de juiste methodieken en technieken behandelt die jouw communicatie skills verder kunnen versterken.

Wat brengt de training jou
Tijdens de training “Effectief communiceren” word je geholpen in het verder versterken van reeds aanwezig zijnde vaardigheden. Je wordt bewust gemaakt van persoonlijke effectief in de communicatie, leert omgang met weerstand en wordt een betere gesprekspartner.

Relevante vraagstukken
· Hoe stem ik mijn communicatie wijze af op de doelgroep?
· Komt wat je zegt, ook overeen met wat je doet en wat je doet nog overeen met wat er door jou wordt gezegd?
· Middels welke gesprekstechnieken bereik ik mijn doel effectiever?
· Hoe kan ik beter worden in mijn (non) verbale communicatie?
· Zijn wij echt eerlijk tegen elkaar en kunnen wij elkaar de waarheid vertellen?
· Wat is de invloed van cultuur en de omgeving op communicatie?
· Wat is de communicatie cultuur van ons bedrijf?
· Begrijp die ander mij echt wel?
· Middels welke gesprekstechnieken bereik ik mijn doel effectiever?
· Wat is de kracht van effectief communiceren?
· Hoe kan ik beter worden in mijn (non) verbale communicatie?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis is, om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoeld om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De caches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Je leert op een andere wijze te kijken, op te treden en te schakelen tijdens (crisis)situaties. Het geleerde tijdens de training is ook relevant en toepasbaar tijdens uitzendingen in het buitenland of tijdens de detachering in de West.

Inleiding
Trikon Coaching & Training heeft deze training op maat gemaakt voor het Ministerie van Defensie. Na een aanslag of ernstige ongeregeldheden bestaat de mogelijkheid dat militairen de politie gaan ondersteunen bij het werk op straat. Deze militaire bijstand is geregeld in Artikel 58 van de Politiewet 2012. Het zal hier met name gaan om bewakings- en beveiligingstaken van vitale opjecten. Militairen zijn echter getraind in het optreden tijdens oorlogsomstandigheden en niet zoals de politie optreden binnen het publieke domein in Nederland. De trainingen zijn gericht op het schakelen van niveau 0, het gesprek met de burger, naar het binnen no-time schakelen naar niveau 10, het acteren tegen een agressiepleger. Hierbij verlies je het belang van de burger, de burgemeester, defensie, de minister enz. niet uit het oog. Een hele verantwoordelijke taak, die extra training behoeft.

Wat brengt de training jou
Je leert op een andere wijze te kijken, op te treden en te schakelen tijdens (crisis)situaties. Het geleerde tijdens de training is ook relevant en toepasbaar tijdens uitzendingen in het buitenland of tijdens de detachering in de West.

Relevante vraagstukken
· Kan ik en mag ik?
· Hoe omschrijf ik mijn handelen achteraf?
· Hoe verantwoord ik mijn beslissingen?
· Welke andere mogelijkheden zijn om tot mijn doel te komen?
· Hoe stem ik mijn communicatie wijze af op de doelgroep?
· Komt wat je zegt, ook overeen met wat je doet en wat je doet nog overeen met wat er door jou wordt gezegd?
· Middels welke gesprekstechnieken bereik ik mijn doel effectiever?
· Hoe kan ik beter worden in mijn (non) verbale communicatie?
· Hoe kan ik afwijkend gedrag herkennen?
· Wat is afwijkend gedrag?
· Als ik afwijkend gedrag heb gespot, hoe treedt ik dan op?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Leiderschap Trainingen

Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen persoonlijke doelen. Bij de training personal coaching is de eigen input van essentieel belang. Hierbij word je uiteraard ondersteund en begeleidt door onze trainers.

Inleiding
Onze trainers zijn die spiegel die soms even nodig is. Omdat onze trainers vanuit de praktijk coachen, zullen zij middels directe feedback jou verder helpen. Iedere deelnemer heeft zijn of haar eigen persoonlijke doelen. Wat deze voor jou zijn wordt ontdekt samen met onze trainers. Van het effectief leiden van een volledig managementteam tot het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Middels juiste zelfreflectie en persoonlijk versterkende oefeningen worden de juiste stappen genomen.

Wat brengt de training jou
Exact hetgeen wat er door jou wordt in gestoken. Bij de training personal coaching is de eigen input van essentieel belang. Hierbij word je uiteraard ondersteund en begeleidt door onze trainers.

Relevante vraagstukken
· Waar kom ik vandaan?
· Waar sta ik nu?
· Waar ga ik heen?
· Wat hebben mijn teamleden of medewerkers nodig in hun groei en welbevinden?
· Hoe ik mijn medewerkers het juiste bieden?
· Hoe kan ik de (nieuw) gestelde doelen realiseren?
· Wat kan mij helpen om mij als persoon verder te versterken?
· Wat moet ik loslaten om verder te komen?
· Hoe kunnen mijn onbewuste kwaliteiten nog verder versterkt worden?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis is, om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoeld om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De caches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Het geeft jou inzicht in welke type leider jij bent in rust en in stressvolle tijden. Ook wordt behandeld welke stijl het beste past bij jullie team. Het wordt vooral interessant welke stijl niet past.

Inleiding
Dienend, coachend, dominant, ondersteunend of delegerende leiderschapsstijl. Er worden bijna dagelijks nieuwe termen voor de optimale huidige leiderschapsstijl bedacht. Maar wat blijft ervan over op het moment onder ware momenten van stress? Daar ga je tijdens deze training achter komen.

Wat brengt de training jou
Het geeft jou inzicht in welke type leider jij bent in rust en in stressvolle tijden. Ook wordt behandeld welke stijl het beste past bij jullie team. Het wordt vooral interessant welke stijl niet past.

Relevante vraagstukken
· Welke type leider ben ik?
· Welke type leider heeft mijn team nodig?
· Hoe ben ik als leider onder druk?
· Hoe kan ik nog beter worden in mijn leiderschap?
· Met welke tools kan ik effectiever blijven handelen als leider of coach?
· Hoe leer ik bewust mijn leiderschapsstijl toe te passen?
· Op welke wijze bedien ik mijn team optimaal in moeilijke tijden?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis is, om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoeld om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De caches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.

Je leert wat jij en je team aan de voorkant kunnen doen om beter te presteren onder druk. En je leert hoe je na de prestatie een situatie kan creëren waarin iedereen zich veilig uit kan spreken over het acteren van het team om zo tot de goede ontwikkelpunten te komen. Hierbij heb je oog voor zorg van je collega’s.

Inleiding
Elk team ervaart wel eens periodes van moeten presteren onder druk. Dit varieert van stressvolle werkomstandigheden, leven of dood situaties, maar ook het halen van een deadline of het voeren van een hectische vergadering. Hoe zorg je er nu voor dat jij en je team voorbereid zijn op deze situaties en dat iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is? En wanneer de prestatie is geleverd; hoe zorg je er dan voor dat je een situatie creëert dat iedereen zich veilig voelt om zijn gevoel en mening uit te spreken. Een situatie waarin iedereen echt eerlijk is tegen elkaar en positief kritisch feedback kan geven. Maar ook een situatie waarin men oog heeft voor elkaar en zichtbaar wordt welke collega er mogelijk nazorg nodig heeft. Door het creëren van deze situatie kan het team groeien en komen de goede evaluatie/ verbeterpunten naar voren welke meegenomen kunnen worden voor de toekomst.
Tijdens de training nemen de trainers je mee hoe je aan de voorkant, o.a met een gestructureerde briefing, de juiste mindset en werkhouding in je team kan krijgen. En ze je nemen je mee hoe je aan de achterkant een situatie kan creëren waarin iedereen zich uit weet te spreken. Hiervoor is er speciaal door Trikon een eigen debriefingscyclus ontwikkeld, welke in diverse settings toepasbaar is. Deze cyclus geeft je structuur en houvast.

Wat brengt de training jou
Je leert wat jij en je team aan de voorkant kunnen doen om beter te presteren onder druk. En je leert hoe je na de prestatie een situatie kan creëren waarin iedereen zich veilig uit kan spreken over het acteren van het team om zo tot de goede ontwikkelpunten te komen. Hierbij heb je oog voor zorg van je collega’s.

Relevante vraagstukken
· Hoe krijg ik de juiste focus en mindset in mijn team?
· Hoe brief ik mijn team?
· Hoe kan ik na een prestatie een setting creëren waarin iedereen zich veilig uit kan spreken?
· Hoe houd ik een goede debriefing?
· Zijn wij echt eerlijk tegen elkaar en kunnen wij elkaar de waarheid vertellen?
· Heb ik zorg voor mijn collega’s?
· Welke collega heeft er nazorg nodig?

De werkwijze
Stap 1: De intake
Bij onze training hechten wij veel waarde aan persoonlijke connectie. Dit start altijd bij een intake gesprek. Hierbij is het van belang dat er wederzijds een goede basis om de training in te kunnen gaan zetten. Dit gesprek is vrij van kosten en is bedoelt om de leerdoelen te ontdekken en van hieruit een gedegen trainingsprogramma aan te kunnen bieden. Hoe de training er uit gaat zien is volledig afhankelijk van uw wens en zal op maat ontwikkeld worden.
Stap 2: De voorbereiding
Voorafgaand zal de trainer de cursisten voorzien van benodigde relevante studiematerialen of vraagstukken. Wij zijn van mening dat de training namelijk al start voorafgaand aan het intakegesprek, namelijk bij de oriëntatie op ons aanbod. De bewustwording om zich te verdiepen op de trainingsmogelijkheden is al een eerste stap.
Stap 3: De coaching
Al onze trainingen zijn samen te vatten in twee woorden: “Professioneel Vakmanschap”. Dit is de manier waarop mensen hun werk op een integere, veilige en gewenste wijze kunnen uitvoeren, waarbij zij zicht hebben op het welzijn van deze medewerkers. De coaches van Trikon geven les vanuit de praktijk, niet vanuit een boekje. De praktijk is immers veel weerbarstiger dan een boekje ooit zal voorspellen.
Stap 4: De support
Onze trainingen stoppen niet aan het einde van de trainingsdag. Na afloop zullen wij altijd mogelijke vervolgstappen en andere aanbevelingen terugkoppelen aan de deelnemers. In de hierop volgende periode blijven onze trainers beschikbaar voor vragen en advies en zullen zij de ondersteuning bieden om het getrainde daadwerkelijk toe te gaan passen.