COVID-19

Coronaprotocol (COVID19)
Trikon Coaching & Training

Bij Trikon Coaching & Training vinden we de gezondheid en veiligheid van onze klanten en
onze medewerkers erg belangrijk. Daarom volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Voor
trainingen en procesbegeleiding die buitenshuis plaatsvinden geldt dit protocol.

We houden onszelf aan en wijzen onze deelnemers op de basisregels van het RIVM:
 Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen;
Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten,
natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 Was daarna je handen
 Schud geen handen
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Bij alle trainingen en bijeenkomsten die we begeleiden en verzorgen geldt dat:
 Trainers met klachten of verschijnselen die gerelateerd kunnen zijn aan het
coronavirus blijven thuis en begeleiden geen fysieke groepen of mensen;
 We vooraf een intakegesprek voeren met alle deelnemers en verifiëren dat zij gezond
en klachtenvrij zijn;
 We mensen die klachten of verschijnselen hebben die gerelateerd kunnen zijn aan
het corona virus weren van de training of bijeenkomst;
 We vooralsnog werken met groepen tot maximaal 30 personen (incl. begeleiding) en
alleen werkvormen gebruiken die het mogelijk maken 1,5m afstand te bewaren;
 Onze trainers de beschikking hebben over ontsmettende handreiniger en die ook
regelmatig gebruiken;
 Materialen die we inzetten voor ieder gebruik worden ontsmet;
 Voorbereidend werk en evaluaties door deelnemers zoveel mogelijk buiten de fysieke
bijeenkomst worden gedaan;
 Afstemming met de klant over de opdracht zoveel mogelijk op afstand wordt gedaan.
 We alleen werken in ruimtes die het qua omvang en logistiek eenvoudig maken voor
alle deelnemers en trainers om 1,5m afstand te bewaren, bij voorkeur buiten;

Wanneer wij zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een locatie:
 Zorgen we dat die qua omvang en logistiek zo is ingericht dat het voor alle
deelnemers en trainers eenvoudig is om 1,5m afstand te bewaren;
 We afspreken met de eigenaar van de locatie dat deze schoon en waar nodig
ontsmet is voor we er gebruik van maken;
 Houden we ons aan alle afspraken die ook gelden voor een locatie zoals hierboven
genoemd.